english
polski
szukaj
/ Od Monumentu do Marketu ↑
Szybciej, Wygodniej
tytuł
2001
rok
Monika Grzesiewska
autor
opis

Praca graficzna, bardziej animacja niż wideo, przeskok w problematykę współczesną i nowe czynniki kolonizujące publiczną wyobraźnię. Na miejsce propagandy wchodzi konsumpcjonizm. Nie ma pustki ideologicznej. Praca komentuje dzisiejszą, nieobecną w siermiężnej propagandzie komunizmu, ikonosferę tandetnego komercjalizmu kształtującegozarówno przestrzeń społeczną, jak i powszechną „wyobraźnię zakupową”, adresowaną do publiczności realizującej się w nowym teatrum gigantycznych przestrzeni hipermarketów oraz w spektaklu telezakupów.

wideo
3:50
DV

NInA NInA MKiDN Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław