english
polski
szukaj
/ Od Monumentu do Marketu ↑
Komunikatory
tytuł
2002
rok
Arkadiusz Bagiński
autor
opis

To wideo powstało jako uzupełnienie projektu ingerencji w oznakowanie komunikacyjne wiedeńskiego Karlsplatzu, ma jednakże wymiar bardziej uniwersalny niż tylko wizualizacja projektu. Przynosi rozważania na temat regulacji, konwencji i estetyki porządku ruchu drogowego, który sam w sobie jako pars pro toto jest metaforą porządku społecznego w ogóle. A także odwołuje się do rewitalizacji znaków, przywracania ich widzialności przez zmianę kontekstu.

wideo
3:48
DV

NInA NInA MKiDN Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław