english
polski
szukaj
/ Od Monumentu do Marketu ↑
Kontestator
tytuł
1995-2005
rok
Jacek Niegoda
autor
opis

Działanie w przestrzeni miejskiej realizowane w ramach zajęć Pracowni Intermedialnej prowadzonej na ASP w Gdańsku przez Witosława Czerwonkę i Wojciecha Zamiarę. Odbyło się ono jesienią 1995 roku na ruchomych schodach pomiędzy dworcem PKP i PKS, najdłuższych i w tamtym czasie jedynych w mieście. Oglądane dziś staje się jednym z pierwszych dokumentów, pokazujących, jak na ulicach (podobnie jak w polityce) pojawiają się siły, które samorzutnie postanawiają zaprowadzić porządek. Autor pisze „W założeniu miała to być akcja z intencją pokazania mechaniki i względności ruchu, a wyszła z niej akcja polityczna, którą jedna ze stojących obok osób, skomentowana < O! Kontestator!>. Dopiero w 2005 ponownie dotarłem do taśmy z zarejestrowanym materiałem, skróciłem i udźwiękowiłem, jednak pozostała ona zapisem pozbawionym montażu”.


wideo
5:18
sVHS/DV

NInA NInA MKiDN Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław