english
polski
szukaj
/ Kolekcje ↑
tytuł kolekcji

DCA Digitising Contemporary Art

wprowadzenie

Opracowany i udostępniony w ramach projektu Digitising Contemporary Art wybór unikatowych dokumentacji instalacji i performansów medialnych z lat 1990-2012.

Digitising Contemporary Art
49 pozycji
opis

Wybór obejmuje materiały zrealizowane podczas pierwszych edycji Festiwalu Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych WRO, Biennale Sztuki Mediów WRO (od 1993 roku) oraz innych wydarzeń istotnych dla kształtowania się instytucjonalnych podstaw sztuki mediów w latach 90., takich jak wystawy Multimediale 4 i Multimediale 5 w Centrum Sztuki i Technologii Mediów ZKM w Karlsruhe, czy Ostranenie w Bauhaus Dessau. Późniejsze dokumentacje, powstające od 2000 roku, przedstawiają ponadto prace wyprodukowane przez WRO, obrazując tym samym zarówno rozwój środków ekspresji, narzędzi i form prezentacji dzieł polskiej i światowej sztuki mediów, jak i ewolucję instytucjonalnej działalności WRO, jako miejsca produkcji, prezentacji, edukacji i upowszechniania.

Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Place-Ruhr
Jeffrey Shaw
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
A-Volve
Christa Sommerer, Laurent Mignonneau
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Interactive Plant Growing
Christa Sommerer, Laurent Mignonneau
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Platos Schatten
Frank Den Oudsten
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Frontiers of Utopia
Jill Scott
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Digital Body-Automata
Jill Scott
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Men of Vision: Lenin + Marat
Peter Callas
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Piano – As Image Media
Toshio Iwai
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
386 DX Cyberpunk Rockband
Alexei Shulgin
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Performance niedokoń„czony
Anna Pł‚otnicka
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Instalacja nieskończona
Anna Pł‚otnicka
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Performance na życzenie
Anna Pł‚otnicka
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Mikro Orchestra (ex Gameboyzz Orchestra Project)
Paweł Janicki, Jarosław Kujda, Małgorzata Kujda, Tomasz Procków, Katarzyna Weber, Mariusz Jura, Marek Szpak, Jacek Podgórski
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Telematic Dreaming
Paul Sermon
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Workaholic
Perry Hoberman
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Executive Machinery
Istvan Kantor
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
The Surprising Spiral
Ken Feingold
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Lorna
Lynn Hershman
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Memory Theater VR
Agnes Hegedüs
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Cyborg’s Sex Manual 1.0
Piotr Wyrzykowski
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Ucieleśnianie
Piotr Wyrzykowski
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
The Third Hand
STELARC
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Lover’s Leap
Mirosław Rogala
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Virtual Sketches
Mirosław Rogala
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Doppelkonzert
Tibor Szemző
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Tractatus
Tibor Szemző
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Invisible Story
Tibor Szemző
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Jak muzyka zbawi duszę technologii. Virtual Reality jako instrument muzyczny
Jaron Lanier
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Wieczór muzyki na światy wirtualne, orkiestrę kameralną i instrumenty solowe.
Jaron Lanier
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Time Sculptures
Ge-Suk Yeo
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Żywa rzeźba
Andrzej Dudek-Dürer
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Paysages-passages
Robert Cahen
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
CHOPINPIANO
Robert Cahen
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Wiek ś›redni
Tomasz Domań„ski
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Ping Melody
Paweł Janicki
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
MtnCtrld
Paweł Janicki
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Mapping Chopin
Paweł Janicki
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Oceanus
Paweł Janicki
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
EU_tracer
Paweł Janicki
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Opera przeniesiona
Lech Twardowski
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Generator III
Lech Twardowski
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
PURA. Ślady pamięci
Lech Twardowski
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Wieża malowana
Lech Twardowski
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Crash
Wł‚adysł‚aw Kaźmierczak
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Greenpeace
Wł‚adysł‚aw Kaźmierczak
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Jestem elektryczny
Józef Robakowski
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Trzeci zwój
Piotr Bosacki
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Czwarty zwój
Piotr Bosacki
Digitising Contemporary Art Digitising Contemporary Art
Video Tapes 1969-2010
Wolf Kahlen
teksty
NInA NInA MKiDN Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław