english
polski
szukaj
/ Od Monumentu do Marketu ↑
tytuł
Wstęp do pierwszego wydania (2005)
 

Przestrzeń publiczna stała się jednym z centralnych motywów refleksji o współczesnej sztuce, kulturze i społeczeństwie. Wraz z jej ukształtowaniem materialnym i symbolicznym jest źródłem intensywnego wyzwania dla praktyki artystycznej, nie ze względu na swoje walory ekspozycyjne, lecz z uwagi na kompleks nowych zagadnień reprezentacji, perswazji, komunikacji.

Publikacja Od monumentu do marketu. Sztuka wideo i przestrzeń publiczna składa się z dwóch uzupełniających się części: wyboru prac wideo artystów polskich zawartego na płytach DVD oraz inspirowanych tym wyborem tekstów powstałych na potrzeby niniejszej publikacji. Zaproszeni autorzy to kuratorzy i krytycy z różnych krajów zajmujący się problemami najnowszej sztuki.

Zbiór prac wideo, który stał się podstawą tej publikacji, w pierwotnej postaci jako kuratorski program zaprezentowany został w Kunsthalle w Wiedniu oraz w ramach „salon transmediale” w Berlinie. Dzięki specyfice wyboru przedstawiającego problematykę języka sztuki wobec przemian historycznych, rozszerzony obecnie program prac oglądać można wielorako. Jako obszerną retrospektywę polskiej twórczości wideo, w której prace powstałe w latach 70. sąsiadują z powstałymi w ostatnim okresie, reprezentującą różnorodność podejścia, dającą przykłady różnych ról, które może spełniać artysta i rozmaitych mechanizmów, jakie sztuka w zetknięciu z przestrzenią publiczną niekiedy nieoczekiwani uruchamia.

Można też wybór prac artystów potraktować jako tekst źródłowy umieszczonych tu wypowiedzi krytyków, który stał się inspiracją, wiodącą do powstania wyjątkowego zestawu tekstów krytycznych międzynarodowych autorów, wypowiadających się na temat polskiej sztuki współczesnej.

NInA NInA MKiDN Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław