english
polski
szukaj
/ Od Monumentu do Marketu ↑
tytuł
Wstęp do wydania internetowego (2013)
 

Wydaniem Od Monumentu do Marketu. Sztuka wideo i przestrzeń publiczna w 2005 roku Centrum Sztuki WRO rozpoczęło historyczne opracowania poświęcone wybranym zagadnieniom polskiej sztuki medialnej. To, a potem także kolejne wydawnictwa, łączyły teksty teoretyczne i historyczne – ujęte w postać książkową – z zestawem płyt DVD oferujących obszerny kuratorski wybór prac wideo. Ukazały się między innymi: monografia Józefa Robakowskiego Obrazy energetyczne. Zapisy bio-mechaniczne (2007) oraz Ukryta Dekada. Polska sztuka wideo 1985-1995 (2010), którym przyświecały podobne założenia. W sposób umożliwiający zarówno zainteresowanie szerszej publiczności, jak i bardziej wyspecjalizowanego grona zajmującego się badaniem lub wystawianiem sztuki współczesnej, przyniosły one materiały źródłowe i ich historyczne opracowania oraz udostępniały często nieosiągalne prace wideo.

Wyrażane początkowo obawy, że wydanie prac wideo w otwartym nakładzie sprawi, iż stracą dla nich zainteresowanie poważne instytucje artystyczne, a w efekcie nie będą zajmować się ich wystawianiem, okazało się niesłuszne. Dziś widać, że prace te nie tylko nie zostały wyparte z galerii, lecz wręcz przeciwnie – zaczęły częściej pojawiać się w programach wystaw w Polsce i za granicą oraz trafiać do wielu kolekcji.

O rosnącym zainteresowaniu sztuką mediów, a także o znaczeniu samych tych publikacji świadczy fakt, że ich wydania od dawna są już niedostępne. Stąd obecne internetowe przeniesienie Od Monumentu do Marketu, którym Centrum Sztuki WRO rozpoczyna pod adresem video.wrocenter.pl cykl publikacji upowszechnieniowych poświęconych sztuce polskiej i światowej.

To nowe, internetowe wznowienie Od Monumentu do Marketu oddaje niemal całkowicie zawartość pierwszego, dwujęzycznego wydania, wprowadzone zostały jednak pewne zmiany. Teksty tworzące publikację książkową zostały przejrzane i poprawione oraz zyskały nową interaktywną formę – intuicyjnego readera zawierającego odnośniki i hiperlinki wiążące tekst z poszczególnymi pracami z kolekcji wideo. Dodany także został związany z tematyką książki wykład Piotra Krajewskiego Od monumentu do marketu. Świat przekodowany, wygłoszony w Centrum Sztuki Łaźnia w 2005 roku – rozwijający wybrane zagadnienia przestrzeni publicznej jako specyficznej sfery aksjosemiotycznej. W wyborze prac wideo udostępnianych teraz w internetowym wydaniu zachowany został oryginalny kuratorski podział na 2 programy, tak jak na wcześniejszych płytach DVD dołączonych do książkowego wydania. I tu nastąpiły jednak pewne zmiany. Wszystkie materiały wideo są teraz udostępniane w formacie MP4, zostały one opatrzone sygnaturą WRO, towarzyszą im aktualne metadane. Praca Zygmunta Rytki Retransmisja, opublikowana została w całości, podczas gdy w poprzednim wydaniu zamieszczona była jedynie we fragmencie. Dwie dłuższe prace Józefa Robakowskiego Sztuka to potęga!Z mojego okna, w uzgodnieniu z autorem zostały zastąpione pochodzącymi z nich zestawami kadrów, natomiast dodana została nieobecna wcześniej miniatura Samochody… , samochody…, realizująca podobne jak Z mojego okna założenia kina własnego Józefa Robakowskiego. Kolejnym ważnym uzupełnieniem w publikowanym zestawie jest obszerniejszy wybór realizacji grupy Wspólnota Leeeżeć z okresu 1990-1991, które znacząco wzbogacają ważny dla tej publikacji temat obecności artystów w procesach transformacji przestrzeni publicznej.

W pracy nad przygotowaniem internetowej publikacji Od Monumentu do Marketu wykorzystane zostały doświadczenia wynikające z realizowanych od kilku lat przez Centrum Sztuki WRO internetowych projektów digitalizacyjnych i upowszechnieniowych. W oparciu o nabyte doświadczenia i analizę powszechniej praktykowanych rozwiązań opracowaliśmy funkcjonalny system udostępniania treści pozwalający na łatwe korzystanie z posiadanych przez WRO zasobów wideo oraz towarzyszących im tekstów i informacji.

Redakcja

NInA NInA MKiDN Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław